Liên Hệ Fuha Farm

Bạn muốn tìm hiểu mô hình nuôi trồng nấm sạch công nghệ cao? Hoặc bạn muốn làm đại lý nấm mối đen Fuha? Hoặc bạn có những góp ý để Fuha Farm được tốt hơn?

Bạn vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây để gặp bộ phận kinh doanh của Fuha Farm. Hoặc bạn để lại thông tin, chuyên viên kinh doanh của Fuha Farm sẽ gọi lại trong thời gian sớm nhất.

Trụ sở chính của Fuha Farm

Nông Trại Phu Quoc Mushroom