Giải Pháp Nào Cho Nông Sản Sạch Việt Nam?

 

giải pháp nông nghiệp sạch

 

Để việc sản xuất nông nghiệp sạch ngày càng phát triển, Việt Nam cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ hiện nay.

Phát triển vùng sản xuất nông nghiệp sạch kết hợp ứng dụng công nghệ cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Theo đó, nền kinh tế nông nghiệp hiện tại phải nâng cấp hiện đại hóa, sản xuất theo hướng bền vững, tăng năng suất và doanh thu trên cùng một diện tích canh tác.

Tuy nhiên, nghịch lý hiện nay là người tiêu dùng rất “khát” thực phẩm sạch nhưng người nông dân nuôi trồng rau sạch, nấm sạch lại không tìm được đầu ra mang tính bền vững về doanh thu. Vì vậy, ở nhiều tỉnh thành, việc trồng trọt theo chuẩn sạch, hữu cơ vẫn mang tính chất thăm dò, chưa thể nhân rộng mô hình.

Một vấn đề nữa với nông sản hữu cơ là giá thành cao. Người tiêu dùng dù rất muốn dùng rau sạch hay nấm sạch hằng ngày nhưng khả năng kinh tế chưa cho phép. Thành ra, họ đành tiếp tục sử dụng các loại thực phẩm có giá rẻ hơn dù biết là không an toàn, nguồn gốc không rõ ràng.

Để thúc đẩy quy mô nông nghiệp sạch trên cả nước, chúng ta cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Thứ nhất, chính quyền các tỉnh thành phải đẩy mạnh tuyên truyền đến người nông dân để xóa bỏ tư duy sản xuất kiểu manh mún nhỏ lẻ trước giờ.

Thứ hai, mỗi tỉnh thành cần tăng cường nguồn vốn đầu tư cho việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, chính quyền cần phối hợp với các nhà khoa học để đào tạo, chỉ dẫn bà con áp dụng công nghệ sinh học nhằm nâng cao năng suất.

Thứ ba, Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh cần quy hoạch lại vùng sản xuất, có chính sách cụ thể để thu hút người dân tham gia sản xuất nông sản sạch, an toàn. Bên cạnh phát triển nguồn cung nông sản sạch, Sở cũng cần liên kết với các doanh nghiệp phân phối để đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Một trong những khó khăn của ngành nông nghiệp Việt Nam là sản xuất quy mô nhỏ nên khó áp dụng cơ giới hóa, chưa nói đến ứng dụng công nghệ cao. Vì vậy, chi phí sản xuất vẫn rất cao làm cho nông sản Việt Nam khó cạnh tranh với các nước khác. Ngoài yếu tố giá thành sản xuất cao, sản phẩm nông sản sạch còn gặp khó khăn ở mẫu mã không thu hút. Vì vậy, nông sản sạch chủ yếu được tiêu thụ ở thị trường nội địa. Để cải thiện sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường, chính quyền địa phương cần hỗ trợ người nông dân thực hiện những cải tiến sau đây.

Trước hết, quy mô sản xuất cần thay đổi từ nhỏ lẻ sang tập trung, từ hộ nông dân lên hợp tác xã.

Kế đến, chính quyền cần vận động người nông dân tham gia mô hình cánh đồng lớn để áp dụng đồng bộ kỹ thuật canh tác tiên tiến và tiếp cận dễ dàng với vốn hỗ trợ của nhà nước.

Chính quyền cũng nên chủ động học hỏi các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch của nước bạn. Đồng thời tích cực mời gọi các nhà khoa học để tư vấn cho bà con nông dân giúp giảm chi phí sản xuất và nâng cao giá trị sản phẩm.

Liên kết với doanh nghiệp để đảm bảo đầu ra cho nông sản sạch là yếu tố quan trọng nhất. Chỉ khi có thị trường tiêu thụ bền vững thì người nông dân mới yên tâm sản xuất, và mô hình nông sản sạch, an toàn được nhiều người tham gia.